DS/EN 81-20:2020

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:

Links

Beskrivelse

1.1 Denne standard fastlægger sikkerhedsregler for fastinstallerede nye personelevatorer og person-gods-elevatorer, der drives ved friktion (fx drivskiver), eller fast eller hydraulisk forbindelse (fx tovtromler), og som betjener faste stop med en elevatorstol indrettet til transport af personer eller personer og gods og båret af tove, kæder eller cylindre, og som bevæger sig mellem styr, der højst hælder 15° i forhold til lodret.
1.2 Foruden kravene i denne standard er der nogle yderligere krav, der skal tages i betragtning i særlige tilfælde (når personer med funktionsnedsættelse bruger elevatorer, potentielt eksplosiv atmosfære, ekstreme klimaforhold, seismiske forhold, transport af farligt gods, osv.).
1.3 Denne standard dækker ikke:
a) elevatorer med
1) andre drivsystemer end de i 1.1 angivne
2) nominel hastighed ≤ 0,15 m/s
b) hydrauliske elevatorer
1) hvis nominelle hastighed overstiger 1 m/s
2) hvis overtryksventilens indstilling (5.9.3.5.3) er højere end 50 MPa
c) nye person- eller person-gods-elevatorer i eksisterende bygninger ) hvor nogle af kravene i EN 81-20 på grund af bygningsmæssige begrænsninger ikke kan opfyldes, og hvor EN 81-21 skal tages i anvendelse.
d) løfteudstyr, fx paternosterelevatorer, mineelevatorer, sceneelevatorer, automatiske højlageranlæg, elevatorer med automatisk ind- og udladning, kul- eller malmelevatorer, spandeelevatorer, personførende byggeelevatorer eller materialehejser i bygninger og på anlægspladser, hejseværker på skibe, elevatorer på undersøgelses- og boreplatforme, materiel til konstruktion og vedligeholdelse eller elevatorer i vindmøller
e) væsentlige ændringer (se anneks C) ved en elevator, der er installeret, inden denne standard er trådt i kraft
f) sikkerhed under transport, opførelse, reparation og nedtagning af elevatorer.
Denne standard kan imidlertid tjene som grundlag.
Standarden omfatter ikke støj og vibrationer, da niveauet herfor ikke betragtes som skadeligt med hensyn til sikker brug og vedligeholdelse af elevatorer (se også 0.4.2).
1.4 Denne standard gælder ikke for person- og person-gods-elevatorer, som er installeret før datoen for standardens udgivelse.


Antal sider: 181

Udgivet: 2020-02-25

Godkendelsesdato: 2020-02-24

Internationale relationer : EN 81-20:2020 IDT

ICS: 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: M323391


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10
  • CEN/TC 10/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-191