DS/EN 81-43:2009

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 43: Kranelevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision


Antal sider: 64

Udgivet: 2009-09-30

Godkendelsesdato: 2009-06-22

Internationale relationer : EN 81-43:2009 IDT

ICS: 53.020.20 - Kraner 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: 54574


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10

Dansk udvalg

DS/S-191