DS/EN 872:1997 ( Tilbagetrukket )

Vandundersøgelse. Bestemmelse af mængden af suspenderet stof. Metode med filtrering gennem glasfiberfilter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

Beskrivelse

Standarden beskriver bestemmelse af mængden af suspenderet stof i råvand, i spildevand og i afløb. Kolloider lader sig ikke frafiltrere og kan mangle i resultatmængden. Den mindste mængde, som kan bestemmes, er 2 mg/liter. Resultater fra ustabile vandprøver skal fortolkes med omhu. Olier og andre ikke med vand blandbare organiske væsker vil interferere. Til vandprøver, som indeholder mere end 1000 mg/l opløst fast stof, kan en særlig fremgangsmåde være nødvendig.

Erstatter:


Antal sider: 12

Udgivet: 1997-08-06

Godkendelsesdato: 1997-03-12

Tilbagetrækningsdato: 2005-12-08

Internationale relationer : EN 872:1996 IDT

ICS: 13.060.30 - Spildevand 13.060.60 - Undersøgelse af vands fysiske egenskaber

Varenummer: 21264


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 230
  • CEN/TC 230/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-471