DS/EN 932-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 1: Prøveudtagning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

Beskrivelse

Denne Standard angiver metoder til udtag af prøver af tilslag fra leverancer, indvindings- og oparbejdsningsanlæg inkl. lagre. Formålet med prøveudtagning er at få en stikprøve, der er repræsentativ for gennemsnits egenskaberne i et parti. De i standarden beskrevne metoder er også egnede til udtagning af delprøver til separat afprøvning. Der er ligeledes angivet metoder til reduktion af prøvestørrelser. De i standarden beskrevne metoder er baseret på manuelle procedurer. Mekanisk eller automatisk prøvning og reduktion af prøvestørrelse kan også anvendes.

Antal sider: 24

Udgivet: 1997-11-07

Godkendelsesdato: 1996-12-20

Tilbagetrækningsdato: 2000-03-08

Internationale relationer :

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter

Varenummer: 12650


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 154

Dansk udvalg

DS/S-347