DS/EN ISO 13850:2015

Maskinsikkerhed - Nødstop - Principper for konstruktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler denne standard om?

Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet være udstyret med en nødstopfunktion, således at en fare i nødstilfælde kan afværges eller formindskes. 

Denne standard dækker de funktionelle krav og designprincipper for stopfunktionen på de fleste maskiner.

Nødstop på maskiner er som udgangspunkt et krav i maskindirektivet. Dette gælder dog ikke for følgende:

- maskiner, hvor et nødstop ikke vil nedsætte risikoen

- håndholdte eller håndbetjente maskiner

Kravene til udførelse af nødstopfunktionen baseret på elektrisk/elektronisk teknologi er beskrevet i IEC 60204‑1.

 

Hvem henvender standarden sig til?

- Maskinfabrikanter

- Enhver, der konstruerer eller ændrer maskiner

- Den, der arbejder med CE-mærkning, godkendelse eller rådgivning ifm. maskinsikkerhed

- Producenter og forhandlere af nødstopsystemkomponenter

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Denne internationale standard er en type B2-standard, som angivet i ISO 12100.

Sikkerhedsstandarder på maskinområdet inddeles efter følgende struktur:

a) type A-standarder (grundlæggende sikkerhedsstandarder) indeholder grundlæggende begreber, principper for konstruktion og generelle forhold, der kan gælde for maskiner

b) Type B-standarder (generiske sikkerhedsstandarder) behandler ét eller flere sikkerhedsaspekter eller én eller flere typer af beskyttelsesanordninger, der kan anvendes bredt til en lang række maskiner:

– type B1-standarder om særlige sikkerhedsaspekter (fx sikkerhedsafstande, overfladetemperatur, støj)

– type B2-standarder om beskyttelsesanordninger (fx tohåndsbetjeninger, tvangskoblingsanordninger, trykfølsomme anordninger, afskærmninger).

c) Type C-standarder (maskinsikkerhedsstandarder) behandler detaljerede sikkerhedskrav til en bestemt maskine eller gruppe af maskiner.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Denne 3. udgave ophæver og erstatter 2. udgave, hvis indhold er blevet teknisk revideret.


Beskrivelse

This International Standard specifies functional requirements and design principles for the emergency stop
function on machinery, independent of the type of energy used to control the function.
It does not deal with functions such as reversal or limitation of motion, deflection, shielding, braking or
disconnecting, which can be part of the emergency stop function.
NOTE – The requirements for the realization of the emergency stop function based on electrical/electronic technology
are described in IEC 60204-1.


Antal sider: 24

Udgivet: 2015-12-03

Godkendelsesdato: 2015-11-12

Internationale relationer : EN ISO 13850:2015 IDT ISO 13850:2015 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M285780


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i