DS/EN ISO 13857:2008 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard fastlægger værdier for sikkerhedsafstande i både industrielle og ikke-industrielle miljøer til forebyggelse af, maskiners farlige områder kan nåes. Sikkerhedsafstandene er velegnede som beskyttelseskonstruktioner. Den giver også information om afstande til hindring af fri adgang for fødder og ben.


Antal sider: 56

Udgivet: 2009-01-17

Godkendelsesdato: 2008-11-04

Tilbagetrækningsdato: 2020-05-01

Internationale relationer : EN ISO 13857:2008 IDT ISO 13857:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M235463


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250