DS/EN ISO 19011:2003 ( Tilbagetrukket )

Retningslinjer for audit af kvalitetsstyringssystemer og af miljøledelsessystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

Beskrivelse

Denne internationale standard giver vejledning om principperne for audit, ledelse af auditprogrammer, udførelse af audit af kvalitetsstyringssystemer og miljøledelsessystemer, samt vejledning om kvalitetsstyringssystemauditorers og miljøledelsessystemauditorers kompetence. Den gælder for alle virksomheder, der har behov for at udføre interne eller eksterne audit af kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer eller lede et auditprogram. Det er i princippet muligt at anvende denne internationale standard til andre typer af audit, forudsat at der tages særligt hensyn til den kompetence, som medlemmerne af auditteamet i så fald skal have.


Antal sider: 76

Udgivet: 2003-05-09

Godkendelsesdato: 2003-04-25

Tilbagetrækningsdato: 2011-11-25

Internationale relationer : EN ISO 19011:2002 IDT ISO 19011:2002 IDT

ICS: 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde 13.020.10 - Miljøledelse 03.120.10 - Kvalitetsstyring 03.100.70 - Ledelsessystemer

Varenummer: 52362


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS F20
  • ISO/TC 176/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-216