DS/EN ISO 19011:2012 ( Tilbagetrukket )

Auditering af ledelsessystemer - Vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard giver vejledning om auditering af ledelsessystemer, herunder principperne for audit, ledelse af et auditprogram og gennemførelse af audit af ledelsessystemer, samt vejledning om bedømmelse af kompetence hos de enkeltpersoner, der indgår i auditprocessen, inklusive den person der leder auditprogrammet, auditorer og auditteam.
Den gælder for alle virksomheder, der har behov for at udføre interne eller eksterne audit af ledelsessystemer eller lede et auditprogram.
Denne internationale standard kan anvendes for andre typer audit, forudsat at der tages særligt hensyn til den specifikke kompetence, der er behov for.


Antal sider: 108

Udgivet: 2012-05-25

Godkendelsesdato: 2012-04-18

Tilbagetrækningsdato: 2019-01-31

Internationale relationer : EN ISO 19011:2011 IDT ISO 19011:2011 IDT

ICS: 03.100.10 - Indkøb. Anskaffelse. Logistik. 03.100.70 - Ledelsessystemer 03.120.10 - Kvalitetsstyring 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde 13.020.10 - Miljøledelse

Varenummer: M263273


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS F20
  • ISO/TC 176/SC 3/WG 16

Dansk udvalg

DS/S-216