DS/EN ISO 20361:2015 ( Tilbagetrukket )

Væskepumper og pumpeenheder - Støjmålemetoder - Tekniker- og overslagsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk scope.


Antal sider: 36

Udgivet: 2015-11-19

Godkendelsesdato: 2015-10-06

Tilbagetrækningsdato: 2020-04-01

Internationale relationer : EN ISO 20361:2015 IDT ISO 20361:2015 IDT

ICS: 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr 23.080 - Pumper

Varenummer: M296098


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 197
  • ISO/TC 115

Dansk udvalg

DS/S-254