DS/EN ISO 3743-2:2009 ( Tilbagetrukket )

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder - Små flytbare kilder - Teknikermetode - Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 36

Udgivet: 2009-10-13

Godkendelsesdato: 2009-09-09

Tilbagetrækningsdato: 2020-04-01

Internationale relationer : EN ISO 3743-2:2009 IDT ISO 3743-2:1994 IDT

ICS: 17.140.01 - Akustiske målinger og støjbekæmpelse generelt 17.140.99 - Andre standarder vedrørende akustik

Varenummer: M237347


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 211
  • ISO/TC 43/SC 1/WG 28

Dansk udvalg

DS/S-115