DS/EN ISO 41012:2018

Facilitymanagement – Vejledning i strategisk sourcing og udarbejdelse af aftaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

Hvad handler DS/EN ISO 41012 om? 

Denne standard indeholder vejledning i indgåelse og udvikling af aftaler inden for facility management (FM).

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Standarden fremhæver:

- væsentlige elementer i FM sourcing-processer
- FM-roller og ansvar i sourcing-processer
- udviklingsprocesser og strukturer for typiske aftalemodeller.

 

Hvem henvender standarden sig til?

Dette dokument er relevant for:

- strategiske processer relateret til service- og supportfunktioner til kerneforretningen
- udvikling af FM-strategier
- udvikling af både offentlig og privat aftaler om levering af FM services
- udvikling af FM-informationssystemer
- FM-uddannelse og forskning
- organisationsudvikling og omlægning af kerneproce Vejledning om forholdet mellem ISO/IEC 20000-1 og rammer for serviceledelse: ITIL® Vejledning om forholdet mellem ISO/IEC 20000-1 og rammer for serviceledelse: ITIL®sser.

Standarden giver også vejledning om:

- aftaletyper
- udvikling, struktur og indhold af aftaler
- afklaring af definitioner, hvor det er relevant.

Standarden anvender en metodisk tilgang fra et strategisk niveau til et operationelt niveau med eksempler og checklister. Anvendelsen af denne sourcing-tilgang er beregnet til at bidrage væsentligt til at tilføre værdi og optimere driftsomkostningerne for FM-fagfolk og indkøb, økonomi og seniorlederteam.


Beskrivelse

ISO 41012:2017 provides guidance on sourcing and development of agreements in facility management (FM). It highlights:

· essential elements in FM sourcing processes;

· FM roles and responsibilities in sourcing processes;

· development processes and structures of typical agreement models.

ISO 41012:2017 is applicable to:

· strategic processes related to service and support functions for the core business;

· development of FM strategies;

· development of facility service provision agreements covering both public and private service demand and internal and external production/delivery options;

· development of FM information systems;

· FM education and research;

· organization development and business re-engineering processes in major types of working environments (e.g. industrial, commercial, administration, military, healthcare, accommodation).


Antal sider: 66

Udgivet: 2018-07-06

Godkendelsesdato: 2018-07-03

Internationale relationer : EN ISO 41012:2018 IDT ISO 41012:2017 IDT

Varenummer: M320300


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 348
  • ISO/TC 267
  • ISO/TC 267/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-392

Indgår i