DS/EN ISO 80000-2:2019

Fysiske størrelser og enheder – Del 2: Matematik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

Hvad handler denne standard om?

Dette dokument specificerer matematiske symboler, forklarer deres betydning og giver verbale ækvivalenter og anvendelser.

 

Hvem henvender standarden sig til?

Dette dokument er hovedsageligt beregnet til brug i naturvidenskab og teknologi, men gælder også for andre områder, hvor matematik bruges.

 

Hvad er ændret siden sidste udgave? 

Denne anden udgave annullerer og erstatter den første udgave (DS/EN ISO 80000-2: 2013, ISO 80000-2:2009 IDT), som er teknisk revideret.
De vigtigste ændringer sammenlignet med den foregående udgave er som følger:
- Clause 4 revideret for at tilføje afklaring om skrivning af skrifttyper; revideret regel for opdeling af ligninger over to eller flere linjer;
- Clause 18 revideret med henblik på at indeholde afklaring om skalarer, vektorer og tensorer;
- manglende symboler og udtryk tilføjet i den anden kolonne "Symbol, udtryk" i tabellerne og yderligere præciseringer givet i fjerde kolonne "Bemærkninger og eksempler", når det er nødvendigt;
- Bilag A udgår.
BEMÆRK - Selvom der er tilføjet manglende symboler og udtryk i denne anden udgave af ISO 80000-1, forbliver dokumentet ikke-udtømmende.


Beskrivelse

This document specifies mathematical symbols, explains their meanings, and gives verbal equivalents and applications.

This document is intended mainly for use in the natural sciences and technology, but also applies to other areas where mathematics is used.


Antal sider: 54

Udgivet: 2019-10-15

Godkendelsesdato: 2019-10-14

Internationale relationer : EN ISO 80000-2:2019 IDT ISO 80000-2:2019 IDT

ICS: 01.060 - Størrelser og enheder 01.075 - Karaktersymboler

Varenummer: M308763


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS F02
  • ISO/TC 12

Dansk udvalg

DS/V-001

Indgår i