DS/EN ISO/IEC 17021:2006 ( Tilbagetrukket )

Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne internationale standard indeholder principper for og krav om kompetence, konsekvens og upartiskhed i forbindelse med audit og certificering af alle typer ledelsessystemer (fx kvalitetsstyringssystemer eller miljøledelsessystemer) og principper for og krav til organer, der udfører disse aktiviteter. Certificeringsorganer, der arbejder i henhold til denne internationale standard, behøver ikke at tilbyde alle typer certificering af ledelsessystemer.
Certificering af ledelsessystemer (i denne internationale standard omtalt som "certificering") er en tredjeparts overensstemmelsesvurderingsaktivitet (se ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Organer, der udfører denne aktivitet, er derfor tredjeparts organer, der udfører overensstemmelsesvurdering (i denne internationale standard omtalt som "certificeringsorganer").

NOTE 1 – Certificering af et ledelsessystem kaldes under tiden også "registrering", og certificeringsorganer omtales under tiden som "registratorer".
NOTE 2 – Et certificeringsorgan kan være ikke-statsligt eller statsligt (med eller uden en regulerende myndighed).
NOTE 3 – Denne internationale standard kan anvendes som et kriteriedokument for akkreditering eller peer-vurdering eller andre auditprocesser.


Antal sider: 64

Udgivet: 2007-01-29

Godkendelsesdato: 2006-12-05

Tilbagetrækningsdato: 2011-03-04

Internationale relationer : EN ISO/IEC 17021:2006 IDT ISO/IEC 17021:2006 IDT

ICS: 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde 13.020.10 - Miljøledelse

Varenummer: 55883


Udvalg og komiteer

Komite

  • CENCLC/JTC 1
  • ISO/CASCO/WG 21

Dansk udvalg

DS/S-335