DS/ENV 308:1995 ( Tilbagetrukket )

Varmevekslere. Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne for luft til luft- og røggasvarmegenvindingsanordninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne præstandard beskriver metoder til anvendelse for laboratorieprøvning af luft til luft- varmegenvindingsanordninger eller anordninger til varmegenvinding fra røggas fra opvarmningsudstyr i bygninger for at opnå sammenligningsdata.

Antal sider: 24

Udgivet: 1995-03-07

Godkendelsesdato: 1995-01-10

Tilbagetrækningsdato: 1998-02-04

Internationale relationer :

ICS: 27.060.30 - Kedler og varmevekslere

Varenummer: 15367


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 110

Dansk udvalg

DS/S-313