DS-håndbog 190:2020 ( Forslag )

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 – Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015


Status:
Forslag
Type:
Håndbog
Sprog:

Beskrivelse

Her er bogen, der beskriver kravene og ændringerne i DS/EN 9001:2015. I et forenklet sprog gennemgås de ændringer, der er foretaget siden 2008-udgaven, og bogen indeholder også en fortolkning af de nye krav.

Dette er 2. udgave, hvor der er lavet rettelser. De to vigtigste rettelser er i forordet og i afsnit 6. I for-ordet er der rettet en dato; eksisterende certifikater udstedt i henhold til DS/EN ISO 9001:2008 vil væ-re gyldige indtil den 1. september 2018, hvorefter de skal være erstattet af nye certifikater. I kapitel 6 er der tilføjet et nyt eksempel under §135.

ISO 9001:2015 er gennemgribende ændret og forbedret, men da der ikke er noget krav om at organisationernes kvalitetsledelsessystemer skal tilpasses hverken struktur eller terminologi i 2015-udgaven, vil tilretningen af egen dokumentation for de fleste kunne ske som led i den naturlige opdatering af dokumenterne. I den nye udgave er der generelt færre dokumentationskrav og større metodefrihed end tidligere.

ISO 9001 skal med fordel kunne anvendes i konstant mere komplekse offentlige og private organisationer uanset art, struktur og størrelse. Ikke mindst udbydere af serviceydelser og organisationer, der ikke er fremstillingsorienterede eller industrielle, vil få meget stor gavn af den nye standardudgave.

ISO 9001:2015 understøtter klart organisationernes strategiske arbejde ved at stille en række kontante krav til udarbejdelsen af et virksomhedsgrundlag, som er effektivt tilpasset den enkelte organisations kontekst i form af rammer, vilkår, betingelser og grundforudsætninger.

Med den nye DS/EN 9001:2015 er håbet, at ændringerne internt set vil medføre bedre processer, øget engagement, bedre risikostyring, mere innovation samt bedre omkostningsstyring. Ekstern set medfører ændringerne mulighed for øget kundetilfredshed samt kundeloyalitet, bedre omdømme, større troværdighed, bedre produkter/ydelser samt større involvering af interessenter.

Bogen er en hjælp til bl.a. dokumentredaktører, auditorer og andre, som gerne vil have en omhyggelig indføring i kravene i 9001.

Antal sider: 158

Varenummer: M316308


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-TAP