DS-håndbog 186:2017

DS-håndbog 186:2017)

Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne vejledning om tilgængelighed i bygninger er udarbejdet af Dansk Standard (DS) i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Vejledningen fokuserer dels på sammenhængen mellem bygningsreglement 2018 (BR18) og DS/ISO 21542:2012, dels på, hvordan og i hvilket omfang DS/ISO 21542:2012 kan anvendes til at tage højde for BR18's krav om tilgængelighed i bygninger. DS/ISO 21542:2012 behandler et bredere spektrum af tilgængelighedsperspektiver end BR18.

Antal sider: 84

Udgivet: 2017-12-21

Godkendelsesdato: 2017-12-21

Internationale relationer :

Varenummer: M319651


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-379