DS/INF 164:2005 ( Tilbagetrukket )

Anæstesi- og respirationsudstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

Beskrivelse

Denne DS-information indeholder lister over standarder med angivelse af betegnelse, dansk titel og dansk abstract, der gælder ved konstruktion og prøvning af anæstesi- og respirationsudstyr samt ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift heraf.

Den indeholder endvidere i sin helhed terminologistandarden på dette område, DS/EN ISO 4135. Terminoligien er på dansk, engelsk, fransk og tysk. Den danske bekendtgørelse nr 1268 af 12. december 2005, der gennemfører EU-direktivet for medicinsk udstyr, er også indeholdt i denne information.

Denne DS-information vil være en hjælp for dem, der beskæftiger sig med at producere og levere anæstesi- og respirationsudstyr samt for myndigheder, sygehusledelser og specifikke personalegrupper, idet den giver en oversigt over de nødvendige standarder på området. Den bør således benyttes i dagligdagen for at sikre, at alle relevante krav til anæstesiudstyr og -tilbehør er opfyldt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for patienter, brugere og tredjemand.

Antal sider: 220

Udgivet: 2006-01-05

Godkendelsesdato: 2005-08-03

Tilbagetrækningsdato: 2007-02-08

Internationale relationer :

ICS: 01.040.11 - Sundhedsteknologi (ordliste) 11.040.10 - Anæstesi-, respirator- og genoplivningsudstyr

Varenummer: M203995