DS/INF 1990:2021

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

Beskrivelse

Eurocodes blev primo 2009 obligatorisk som grundlag for projektering af bærende bygningskonstruktioner i
Danmark. Hermed indførtes gennem Eurocode 0 begrebet "konsekvensklasser" for at "… tage hensyn til
konsekvenserne af svigt eller funktionsfejl af konstruktionen …" (DS/EN 1990:2007). Begrebet
konsekvensklasse afløste samtidig begrebet "sikkerhedsklasse" anvendt i de tidligere danske konstruktionsnormer.
Begreberne "sikkerhedsklasse" og "konsekvensklasse" har erfaringsmæssigt givet anledning til usikkerhed om
indplacering af konstruktioner og bygninger i de forskellige klasser både ved projektering og byggesagsbehandling.
Derudover kan valg af konsekvensklasse være forbundet med øgede anlægsomkostninger og øgede udgifter til
kontrol af både projektering og udførelse, hvorfor valget kan indebære interessekonflikter.
Denne DS/INF 1990 beskriver og uddyber grundlag og retningslinjer for indplacering af konstruktioner i
konsekvensklasser med henblik på at etablere en fælles forståelsesramme for myndigheder, bygherrer og
projekterende, der samtidigt kan være med til at forhindre unødige byggeomkostninger og for lav sikkerhed.


Antal sider: 25

Udgivet: 2021-06-22

Godkendelsesdato: 2021-06-22

Internationale relationer :

ICS: 91.070.10 - Eurocode 0 og 1 Last og sikkerhed 91.080.01 - Bygningskonstruktioner. Generelt

Varenummer: M345750


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-1990