DS/INF 463:2002

Dansk Ingeniørforenings norm for behandling af vand til laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Normen specificerer kravene til to vandgrader: vand til laboratoriebrug og vand underlagt særlige renhedskrav. Sigten er at sikre en sikker udformning og udførelse af vandbehandlingsanlæg, samt installationer for videreførelse af det behandlede vand. Normen er så vidt muligt baseret på funktionelle krav. For at lette anvendelsen af normen er kravene vedhæft et instruktioner med eksempler på overholdelse af normen.

Erstatter:


Antal sider: 56

Udgivet: 2002-09-16

Godkendelsesdato: 2002-08-26

Internationale relationer :

ICS: 13.060.25 - Vand til industribrug 71.040.01 - Analytisk kemi. Generelt

Varenummer: 50308


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-471