DS/INSTA 800 Eng. ver.:2007 ( Tilbagetrukket )

Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Formålet med denne standard er at beskrive et kvalitetsmålesystem til vurdering af rengøringskvalitet. Systemet kan anvendes på flere forskellige måder: – som kontrol af den opnåede rengøringskvalitet; – til vurdering af belastning og/eller genbesmudsning; – direkte som udfaldskrav i forbindelse med at udføre, bestille og/eller udbyde en rengøringsydelse; – som en konstatering af det opnåede kvalitetsniveau i forhold til rengøringsaktiviteten. Denne standard beskriver udelukkende systemets anvendelse som kontrol af den opnåede rengøringskvalitet. Systemet kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter, for eksempel alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionlokaler, skibe, busser og tog. Systemet omfatter ikke måling og vurdering af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Omfanget af og kriterier for måling og vurdering af rengøringsrelaterede serviceopgaver fastlægges i aftalegrundlaget.


Antal sider: 68

Udgivet: 2008-02-15

Godkendelsesdato: 2007-07-05

Tilbagetrækningsdato: 2010-12-19

Internationale relationer :

Varenummer: M222777


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-841