DS/ISO 7170:2005

Møbler - Opbevaringsenheder - Bestemmelse af styrke og holdbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke og holdbarhed af opbevaringsenheder, som er fuldt samlede og klar til brug, inklusive deres bevægelige og ikke-bevægelige dele.

Prøvningerne består i, at man på forskellige dele af enheden anvender belastninger, kraft og hastigheder, der svarer til normal funktionel brug såvel som forventelig fejlagtig brug.

Med undtagelse af prøvningen i afsnit 6 med vedholdende belastning, er prøvningerne beregnet til at evaluere egenskaber uden hensyntagen til materialer, design/konstruktion eller produktionsprocesser.

Prøvningsresultaterne er udelukkende gældende for det møbel/den komponent, som er blevet testet. Disse resultater kan benyttes til at påvise ydeevnen for produktionsmodeller, såfremt den testede model er repræsentativ for produktionsmodellen.

Prøvninger som er udført i henhold til denne standard er beregnede til at påvise prøvningsemnets evne til at være tilfredsstillende funktionel i den tiltænkte brugssituation. Det skal understreges, at sådanne prøvninger ikke sikrer at konstruktionsfejl ikke kan ske på et senere tidspunkt som resultat af løbende fejlagtig brug eller efter en overordentlig lang funktionsperiode. Prøvningerne er udviklet til enheder/komponenter, der ikke har været i brug. Dog kan prøvninger, hvis passende begrundet, benyttes til fejlfinding.

Styrke og holdbarhed, der afhænger af bygningens konstruktion, er ikke inkluderede – fx inkluderer styrke af vægophængte skabe udelukkende skabet og de dele, der er benyttet til fastgørelse. Selve væggen og vægophæget er ikke inkluderede.

Vurdering af ældning og slitage er ikke inkluderet.

Denne standard specificerer udelukkende prøvningsmetoder og ikke krav. Kravene skal specificeres i et kravdokument. Hvis dette ikke er tilgængeligt, kan foreslåede belastninger og cykler findes i Annex A (informativt).

Annex B (informative) indeholder to foreslåede appaturer til smækluknings- og -åbningsprøvninger for udtrækningselementer.

Under revision


Antal sider: 44

Udgivet: 2006-04-26

Godkendelsesdato: 2006-01-05

Internationale relationer : ISO 7170:2005 IDT

ICS: 97.140 - Møbler

Varenummer: 53355


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 136

Dansk udvalg

DS/S-256