• Standard
  • DS/ISO/TS 14253-2/Corr. 1:2007

DS/ISO/TS 14253-2/Corr. 1:2007 ( Tilbagetrukket )

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Inspektion ved måling af emner og måleudstyr. Del 2: Vejledning til brug ved estimering af usikkerhed ved GPS måling, ved kalibrering af måleudstyr og ved produktverifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne tekniske specifikation indeholder vejledning i implementering af principperne i GUM ("Guide to the expression of Uncertainty in Measurement") til anvendelse inden for industrien til kalibrering af (måle)normaler og måleudstyr inden for GPS-området og til måling af emners GPS-egenskaber. Formålet er at skabe fuld oplysning om, hvordan man udføre usikkerhedsangivelser og skabe basis for international sammenligning af måleresultater og deres usikkerheder (forhold mellem kunde og leverandør). Denne tekniske specifikation har til formål at underbygge ISO 14253-1. Denne tekniske specifikation og ISO 14253-1 er til gavn for alle tekniske funktioner i en virksomhed ved fortolkning af GPS-specifikationer (dvs. tolerancer for emneegenskaber og værdier for største tilladte fejl (MPE) for metrologiske egenskaber i måleudstyr). Denne tekniske specifikation introducerer PUMA (Procedure for Uncertainty MAnagement), som er en praktisk iterativ procedure baseret på GUM til estimering af måleusikkerhed uden at ændre de grundlæggende ideer i GUM.

Antal sider: 8

Udgivet: 2008-03-03

Godkendelsesdato: 2007-11-15

Tilbagetrækningsdato: 2011-06-27

Internationale relationer : ISO/TS 14253-2:1999/Cor 1:2007 IDT

ICS: 17.040.01 - Lineære målinger og vinkelmålinger. Generelt

Varenummer: M226227


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/TC 213/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-004