DS/R 450:1983 ( Tilbagetrukket )

Anvisning for planlægning og indretning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Regler for bygningers indretning er beskrevet i Bygningsregl ementet. Handicappedes problemer og behov, vejledning om spe cielle arrangementer ved fx indgange, døre osv, stier, fodgæ ngerovergange, trafiklys osv, rekreative områder og sportspl adser

Antal sider: 0

Udgivet: 1983-01-01

Tilbagetrækningsdato: 1995-05-05

Internationale relationer :

ICS: 11.180.01 - Hjælpemidler til funktionshæmmede og handicappede personer. 65.020.40 - Landskabsarkitektur og skovdyrkning 91.020 - Fysisk planlægning. Byplanlægning

Varenummer: 4268