DS/EN 1839:2017

Bestemmelse af eksplosionsgrænser og grænsen for iltkoncentrationen (LOC) for brændbare gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

This European Standard specifies two test methods (method T and method B) to determine the explosion limits of gases, vapours and their mixtures, mixed with air. An air/inert gas mixture (volume fraction of the oxygen < 21 %) can be used as the oxidizer instead of air. In this European Standard, the term "air" includes such air/inert mixtures. This European Standard applies to gases, vapours and their mixtures at atmospheric pressure for temperatures up to 200 °C.

This European Standard specifies in addition the method for determining the LOC of mixtures consisting of flammable gas or vapour, air and inert gas at atmospheric pressure and temperatures from ambient temperature to 200 °C.
NOTE: This method was previously specified in EN 14756.


Antal sider: 46

Udgivet: 2017-01-18

Godkendelsesdato: 2017-01-16

Internationale relationer : EN 1839:2017 IDT

ICS: 13.230 - Beskyttelse mod eksplosioner

Varenummer: M285808


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 305
  • CEN/TC 305/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-531