423 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO TR 21954:2018

Vejledning om udvælgelse af passende ventilation baseret på tilsigtet patient, brugsmiljø og operatør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO TR 24971:2020

Medicinsk udstyr – Vejledning i anvendelse af ISO 14971


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 45502-1:2015

Kirurgiske implantater - Aktivt implantabelt medicinsk udstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhed, mærkning og information fra producenten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 45502-2-2:2008

Aktite implantabelt medicinske udstyr - Del 2-2: Særlige krav til aktivt implantabelt medicinsk udstyr til behandling af takyarytmi (herunder implantable defibrillatorer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 45502-2-2/Corr.:2014

Aktivt implantabelt medicinsk udstyr - Del 2-2: Særlige krav til aktivt implantabelt medicinsk udstyr til behandling af takyarytmi (herunder implantable defibrillatorer)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 45502-2-3:2010

Aktive implanterbare medicinske anordninger - Del 2-3: Særlige krav til systemer til implantation i øre eller hørenerve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/CLC/TR 50448:2005

Vejledning i krav til kompetenceniveau i lasersikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/TR 50493:2007

National tekst til advarselsmærkater på lasere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50637:2017

Elektromedicinsk udstyr – Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber af hospitals- og plejesenge til børn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN IEC 60336:2021

Elektromedicinsk udstyr – Røntgenrørsenheder til medicinsk diagnose – Brændpunktsstørrelse og relaterede karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

1 Næste