DS-håndbog 200:2020

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen for Grønland – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 895,00

Beskrivelse

Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. Gældende fra 1. januar 2020 refereres der til disse standarder i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen for Grønland). Alle standarder i de to bind er gældende pr. 1. december 2020.

Nærværende standardsamling vil kunne anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i Landstingsforordning nr. 12 som ændret ved inatsisartutlov nr. 19 af 12. juni 2019 § 5 anses for opfyldt, såfremt installation udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien, samt at installationsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt. Installationsbekendtgørelsen beskriver de nationale bestemmelser til udførelse og drift af elektriske installationer.

I denne udgave af standardsamlingen er der medtaget DS/HD 60364-8, del 1 og 2, som indeholder krav, der ikke udgør tekniske sikkerhedskrav, fx krav til installationers funktion. Sådanne krav kan ikke anvendes til at opfylde sikkerhedskravene i Landstingsforordning nr. 12 § 5 og installationsbekendtgørelsen og er ikke at opfatte som en del af denne lovgivning.

I installationsbekendtgørelsen bliver der refereret til en række DS/HD-standarder, der alle er oversat til dansk i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og udgivet under deres respektive betegnelser efterfulgt af ”(SIK)”, fx DS/HD 60364-1:2008+A11:2017 (SIK). I disse SIK-udgaver er eventuelle tillæg og/eller rettelsesblade indarbejdet, ligeledes er de Grønlandske rettelser/tillæg til standarderne indarbejdet.

Antal sider: 939

Udgivet: 2020-12-02

Godkendelsesdato: 2020-11-30

Internationale relationer :

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: M346034


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-564