DS/HD 60364-5-534:2016 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel – Adskillelse, kobling og styring – Punkt 534: Udstyr til beskyttelse mod transiente overspændinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

Beskrivelse

Teksten til dokument 64/2031/FDIS, den kommende IEC 60364 5-53:2001/A2, der er udarbejdet af IEC/TC 64 "Electrical installations and protection against electric shock", blev udsendt til parallel afstemning i IEC og CENELEC og blev godkendt af CENELEC som HD 60364-5-534:2016.
Et forslag til tillæg, som dækker fælles ændringer af IEC 60364 5-53:2001/A2:2015 (64/2031/FDIS), blev udarbejdet af CLC/TC 64 "Electrical installations and protection against electric shock" og godkendt af CENELEC.
Følgende datoer er fastsat:
• seneste dato, hvor dette dokument skal være implementeret nationalt ved publikation af en identisk national standard eller formel godkendelse (dop) 2016-12-14
• seneste dato, hvor de nationale standarder, der er i modstrid med dette dokument, skal være trukket tilbage (dow) 2018-12-14
HD 60364-5-534:2016 erstatter HD 60364-5-534:2008.
HD 60364-5-534:2016 omfatter følgende væsentlige tekniske ændringer i forhold til den tidligere udgave: dette dokument udgør en fuldstændig strukturel og teknisk revision af HD 60364--5-534:2008. Den væsentligste tekniske ændring henviser til udvælgelseskravene til spændingsbeskyttelsesniveau.
Opmærksomheden henledes på muligheden for, at dele af dette dokument kan være genstand for patentrettigheder. CENELEC [og/eller CEN] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne patentrettigheder.
Punkter, underpunkter, noter, tabeller, figurer og annekser, som er ud over dem i IEC 60364 5-53:2001/A2:2015, har det supplerende præfiks "Z".


Antal sider: 39

Udgivet: 2017-06-27

Internationale relationer : HD 60364-5-534:2016 IDT IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015 IDT

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: M316255


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64
  • IEC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564

Indgår i