DS/HD 60364-5-557:2013+A11:2016 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-557: Valg og installation af elektrisk materiel – Hjælpekredse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Teksten til dokument 64/1831/FDIS, den kommende IEC 60364-5-55:2011/A1:2012 (pkt. 557), der er udarbejdet af
IEC/TC 64, Electrical installations and protection against electric shock, blev udsendt til parallel afstemning i CEN og
CENELEC og blev godkendt af CENELEC som HD 60364-5-557:2013.
Følgende datoer blev fastsat:
–– Seneste dato, hvor dette dokument skal være implementeret nationalt
ved publikation af en identisk national standard eller formel godkendelse (dop) 2014-07-16
–– Seneste dato, hvor de nationale standarder, der er i modstrid med
dette dokument, skal være trukket tilbage (dow) 2016-10-16
Der gøres opmærksom på, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CENELEC [og/eller
CEN] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder.


Antal sider: 20

Udgivet: 2017-05-18

Godkendelsesdato: 2016-03-10

Internationale relationer : HD 60364-5-557:2013/A11:2016 IDT

ICS: 91.140.01 - Installationer i bygninger. Generelt

Varenummer: M315982


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564

Indgår i