DS/HD 60364-7-710:2012+AC:2013 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder - Medicinske områder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

De særlige krav i denne del af DS/HD 60364 gælder for elektriske installationer i medicinske områder for at varetage patienters og medicinsk personales sikkerhed. Disse krav refererer hovedsagelig til hospitaler, private klinikker, læge- og tandlægepraksisser, sundhedscentre og særlige medicinske behandlingsrum på arbejdspladsen.
Kravene i denne del gælder ikke for elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).
Denne del gælder også for elektriske installationer i områder beregnet til medicinsk forskning.
NOTE 1 – -Det kan være nødvendigt at ændre den eksisterende elektriske installation i overensstemmelse med denne standard, når der sker en ændring i udnyttelsen af området. Der bør udvises særlig omhu, hvor der udføres intrakardielle procedurer i eksisterende installationer.
NOTE 2 – Hvor det er relevant, kan denne standard også anvendes i dyrlægeklinikker.
NOTE 3 – -Vedrørende ME-udstyr og ME-systemer henvises der til DS/EN 60601-serien.
NOTE 4 – -Det bør sikres, at andre installationer ikke forringer installationerne.
NOTE 5 – -Disse krav vedrører fx elektriske installationer til medicinske områder i:
 hospitaler og klinikker (herunder mobile enheder)
 sanatorier og helseklinikker
 særlige områder i hjem for ældre borgere og ældrepleje, hvor patienterne behandles medicinsk
 lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelser
 andre ambulante institutioner (erhvervsmæssige, sportsrelaterede og andre).
NOTE 6 – -Anvendelse af dette harmoniseringsdokument fritager ikke for anvendelse af nationale forskrifter.

Antal sider: 32

Udgivet: 2016-01-29

Godkendelsesdato: 2015-09-10

Internationale relationer : HD 60364-7-710:2012 IDT IEC 60364-7-710:2002 MOD

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: M300449


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564

Indgår i