DS/HD 60364-7-717:2010+AC:2014 (SIK)

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 7-717: Krav til særlige installationer eller områder - Mobile eller transportable enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

De særlige krav i denne del af DS/HD 60364 gælder for a.c.- og d.c.-installationer til mobile og transportable enheder.
I dette kapitel betyder udtrykket "enhed" et køretøj og / eller en mobil eller transportabel konstruktion, som indeholder hele den elektriske installation eller en del af den.
Enheder er enten af den mobile type (forsynet med hjul), fx selvkørende eller bugseret, eller af den transportable type, fx containere eller skure placeret på en bundramme.
Eksempler er enheder til fjernsyns- og radiotransmission, medicinske funktioner, reklame, brandbekæmpelse, brug af særlig informationsteknologi, enheder til katastrofehjælp, cateringenheder og lignende.
Kravene i dette kapitel gælder også, når to eller flere enheder er forbundet, så de udgør én samlet elektrisk installation (se 717.551.6 og 717.551.7).
Kravene gælder ikke for:
− strømkredse og materiel til automotive formål
− generatoranlæg
− enheder dækket af andre dele af del 7 (fx campingvogne og autocampere)
− lystbåde (se DS/EN 60092-507)
− mobile maskiner i henhold til DS/EN 60204-1
− traktionsudstyr til elektriske køretøjer
− mobile eller transportable boliger, kontorer og lignende til længerevarende brug på samme sted (se de generelle regler i DS/HD 60364).
Der skal tages hensyn til supplerende krav i del 7, fx for badeområder, medicinske områder osv., hvor det er relevant.

Antal sider: 21

Udgivet: 2016-01-29

Godkendelsesdato: 2015-11-05

Internationale relationer : HD 60364-7-717:2010 IDT IEC 60364-7-717:2009 MOD

ICS: 91.140.50 - Elektriske installationer

Varenummer: M301513


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 64

Dansk udvalg

DS/S-564

Indgår i