13946 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CLC/R0BT 005:2003

Information vedrørende stikpropper til husholdningsapparater, der bruges i forskellige CENELEC-lande, og hvor standardiseringen varetages af CLC/TC 61


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/IEC CISPR/TR 16-4-4:2008

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Del 4-4: Usikkerhed, statistikker og model for grænser - Klagestatistik og en model for beregning af grænseværdier for beskyttelse af radiotjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CISPR TR 16-4-4:2007/AMD2:2020

Tillæg 2 – Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet – Del 4-4: Usikkerhed, statistikker og model for grænser – Klagestatistik og en model for beregning af grænseværdier for beskyttelse af radiotjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CISPR TR 16-4-4:2007/AMD1:2017

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet – Del 4-4: Usikkerhed, statistikker og model for grænser – Klagestatistik og en model for beregning af grænseværdier for beskyttelse af radiotjenester


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC CISPR/TR 16-4-5:2009

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet - Del 4-5: Usikkerhed, statistikker og model for grænser - Betingelser for brugen af alternative prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CISPR TR 16-4-5:2006/AMD1:2014

Specifikation for apparater og metoder til måling af radioforstyrrelser og immunitet – Del 4-5: Usikkerhed, statistikker og model for grænser – Betingelser for brugen af alternative prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CISPR TR 18-1:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 1: Beskrivelse af fænomener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CISPR TR 18-2:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 2: Målemetoder og procedure til fastlæggelse af grænser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CISPR TR 18-3:2017

Karakteristikker for radioforstyrrelser fra luftledninger og højspændingsudstyr – Del 3: Fremgangsmåde til minimering af frembringelsen af radiostøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/INF 78:1992

Teknisk tegning. Bygningstegninger. Kode- og referencesystem for bygningstegninger og relaterede dokumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 123.3 S1:1977

Hule metalliske bølgeledere – Del 3: Relevante specifikationer for flade rektangulære bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 123.7 S1:1977

Hule metalliske bølgeledere – Del 7: Relevante specifikationer for firkantede bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/HD 123.6 S2:1980

Hule metalliske bølgeledere – Del 6: Relevante specifikationer for halvflade rektangulære bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 128-15:2013

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Almene tegneregler - Del 15: Regler for skibstegninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 128-71:2010

Teknisk tegning - Almene tegneregler - Del 71: Forenklede angivelser på maskintekniske tegninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 129.4 S1:1977

Flanger til bølgeledere – Del 4: Relevante specifikationer for flanger til cirkulære bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 129.6 S1:1984

Flanger til bølgeledere – Del 6: Relevante specifikationer for flanger til halvflade rektangulære bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 129.7 S1:1977

Flanger til bølgeledere – Del 7: Relevante specifikationer for flanger til firkantede bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 129.3 S2:1983

Flanger til bølgeledere – Del 3: Relevante specifikationer for flanger til flade rektangulære bølgeledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 129-4:2013

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Angivelse af dimensioner og tolerancer - Del 4: Målsætning af skibstegninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 134.3 S1:1977

Højfrekvenskonnektorer – Del 3: Topolede stik til fødeledninger til antenner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 134.5 S1:1977

RF-konnektorer – Del 5: RF-koaksialkonnektorer til kabler, 96 IEC 60050-17 og større


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 134.6 S1:1977

RF-konnektorer – Del 6: RF-koaksialkonnektorer til kabler, 96 IEC 60075-17 og større


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/HD 134.7 S2:1995

Højfrekvenskonnektorer. Del 7: Højfrekvens-koaksialkabler med indvendig diameter af ydre leder på 9,5 mm (0,374 in) med bajonetlås. Karakteristisk impedans 50 ohm (type C)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 134.2 S2:1984

Højfrekvenskonnektorer – Del 2: Ikke-tilpasset koaksialkonnektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 134.4 S2:1977

Højfrekvenskonnektorer – Del 4: RF-koaksialkonnektorer med indvendig diameter af ydre leder på 16 mm (0,63 in) med skruelås – Karakteristisk impedans 50 ohm (Type 7-16)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 138 S2:1990

Tæthedsprøvning for tryktætte bølgelederrør og samlinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/IEC 141-4 + Amd.1:1992

Prøvning af olietrykskabler og gastrykskabler og deres tilbehør - Del 4: Olieimprægnerede, papirisolerede højtryksoliekabler af rørtypen med tilbehør for vekselspændinger op til og med 400 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS-håndbog 144.1:2015

DS-håndbog 144.1:2015

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige omgivelser - Jording og potentialudligning


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS-håndbog 144.2:2015

DS-håndbog 144.2:2015

Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 695,00

DS-håndbog 148:2011 Bind 1+2

DS-håndbog 148:2011 Bind 1+2

Functional Safety


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.495,00

DS-håndbog 183:2020

DS-håndbog 183:2020

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 895,00

DS-håndbog 200:2020

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen for Grønland – DS/HD 60364-serien (2 bind)


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 895,00

DS/CLC/R 205-005:1998

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Teknisk rapport 5: Krav til anvendelse samt markedskrav til infrarød i forbindelse med HBES


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CLC/R 210-001:1998

Vejledning i EMC-standardisering for produktkomiteer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 308 S2:2002

Identifikation af ledere i kabler og bøjelige ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 350.1 S1:1978

Stive koaksialtransmissionsledninger og tilknyttede flangekonnektorer – Del 1: Generelle krav og målingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 351.5 S1:1986

Stive præcisionskoaksialledninger og tilknyttede præcisionskonnektorer – Del 5: Stiv præcisionskoaksialledning, 50 ohm 3,5 mm, beregnet til monteringskonnektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/HD 351.1 S1:1977

Stive præcisionskoaksialledninger og tilknyttede præcisionskonnektorer – Del 1: Generelle krav og målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 351.2 S1:1977

Stive præcisionskoaksialledninger og tilknyttede præcisionskonnektorer – Del 2: Stiv præcisionskoaksialledning, 50 ohm 7 mm, og tilknyttet hermafroditpræcisionskoaksialkonnektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 351.3 S2:1981

Stive præcisionskoaksialledninger og tilknyttede præcisionskonnektorer – Del 3: Stiv præcisionskoaksialledning, 14 mm, og tilknyttet hermafroditpræcisionskoaksialkonnektor – Karakteristiske impedanser, 50 ohm og 75 ohm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 351.4 S2:1984

Stive præcisionskoaksialledninger og tilknyttede præcisionskonnektorer – Del 4: Stiv præcisionskoaksialledning, 21 mm, og tilknyttet hermafroditpræcisionskoaksialkonnektor – Karakteristisk impedans, 50 ohm (type 9/21) – Karakteristisk impedans, 75 ohm (Type 6/21)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 361 S3:1999 (Gældende til og med: 31-08-2023)

Systemer til kabelbetegnelse


Status:
Gældende til og med: 31-08-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/HD 361 S4:2020

Systemer til kabelbetegnelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/HD 361 S3/A1:2006 (Gældende til og med: 31-08-2023)

Systemer til kabelbetegnelse


Status:
Gældende til og med: 31-08-2023
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 363 S1:1977

Mål på akselender til håndbetjente elektromekaniske komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 380 S2:1987

Prøvningsmetoder til evaluering af elektriske isoleringsmaterialers modstandsevne overfor krybestrøm og erosion under strenge omgivelsesbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 382:1998

Bestemmelse af indholdet af aromatiske kulbrinter i nye mineralske isolerolier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 384.7.711 S1:2004

Elektriske installationer i bygninger - Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder - Udstillinger, shows og stande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 391 S3:1988

Mål på gevindrør til akselbetjente elektromekaniske komponenter med centralbefæstelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/HD 402 S2:1984

Standardfarver for isolering til lavfrekvenskabler og -ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 452.1 S1:1984

Analoge signaler brugt i processtyringssystemer – Del 1: Analoge d.c.-signaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 455-2-2:1987

Specifikation for polymeriserbare harpiksblandinger uden opløsningsmiddel anvendt til elektrisk isolation - Del 2: Prøvningsmetoder - Prøvningsmetoder for dækpulvere til elektrisk brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC 455-3-11:1990

Specifikation for polymeriserbare harpiksblandinger uden opløsningsmiddel anvendt til elektrisk isolation - Del 3: Specifikationer for individuelle materialer - Blad 11: Exnpoxy-harpiksbaserede dækpulvere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 457:1997

Kodebetegnelse for farver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 472:2007

Forudsætninger for vindmøllekonstruktioner I Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 472:2008 E

Forudsætninger for vindmøllekonstruktioner i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/HD 488 S1:1998

Gasudvikling i isolerende væsker under elektrisk belastning og ionisering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 489 S1:1987

Anbefalede mål for sekskantede og kvadratiske krympehoveder, indtrykslegemer, lærer, krympemuffer til yder- og inderledere til r.f.-kabler og -stikforbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 523.3.201 S1:1993

Specifikation for fleksible isoleringsslanger – Del 3: Specifikationskrav til individuelle typer slanger – Blad 201: Krympeslanger, generel anvendelse, fleksible, tværbundet PVC, krympeforhold 2:1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/HD 543.2 S1:1996

Ydeevne og prøvning af udstyr til fjernbeskyttelse af kraftsystemer. Del 2: Systemer til overførsel af analoge værdier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/HD 546.3 S1:1991

Fjernstyringsudstyr og -systemer – Del 3: Grænseflader (elektriske karakteristikker)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 546.4 S1:1992

Fjernstyringsudstyr og -systemer – Del 4: Krav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC 554-1:1978

Specifikation af cellulosepapir til elektrisk brug - Del 1: Definitioner og almindelige betingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/IEC 554-3-1:1981

Specifikation af cellulosepapir til elektrisk brug - Del 3: Specifikation af individuelle materialer - Blad 1: Elektrisk papir til alment brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 554-3-2:1985

Specifikation for cellulosepapir til elektrisk brug. Del 3: Specifikation for individuelle materialer. Blad 2: Kondensatorpapir


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 554-3-3:1981

Specifikation af cellulosepapir til elektrisk brug - Del 3: Specifikation af individuelle materialer - Blad 3: Crepe papir


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/IEC 554-3-4:1981

Specifikation af cellulosepapir til elektrisk brug - Del 3: Specifikation af individuelle materialer - Blad 4: Papir til elektrolytkondensatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 554-3-5:1986

Specifikationer for cellulosepapir til elektrisk brug - Del 3: Specifikation for individuelle materialer - Blad 5: Specielle papirtyper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 557 S1:1990

Binære jævnspændingssignaler til systemer til måling og styring af processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00