DS/EN 81-21:2018

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 21: Nye person- og godselevatorer i eksisterende bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:

Links

Beskrivelse

Denne Europæiske Standard specificerer sikkerhedsreglerne for nye person- eller person-gods-elevatorer i eksisterende bygninger, hvor nogle af kravene i EN 81 20:2014 ikke kan opfyldes som følge af bygningsmæssige begrænsninger.
Denne Europæiske Standard behandler en række af disse begrænsninger og indeholder krav til alternative løsninger. Den skal læses og anvendes sammen med den Europæiske Standard EN 81 20:2014.
Denne europæiske standard dækker:
– enten konstruktion og installation af én eller flere helt nye elevatorer, herunder nye elevatorskakte og maskinområder i en eksisterende bygning, eller
– udskiftning af en eller flere eksisterende elevatorer med nye i eksisterende skakte og maskinområder.
Denne europæiske standard dækker ikke:
– Udskiftning eller ændringer af nogle dele på en allerede installeret elevator
– andre anvendelser, der falder uden for anvendelsesområdet i EN 81 20:2014.

Under revision


Antal sider: 34

Udgivet: 2018-03-21

Godkendelsesdato: 2018-03-20

Internationale relationer : EN 81-21:2018 IDT

ICS: 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: M301976


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10

Dansk udvalg

DS/S-191