3722 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1:1998

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1/A1:2007

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1/A1/ZA:2008

Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 59:2016

Glasfiberarmeret plast - Bestemmelse af hårdhed ved hjælp af Barcol-hårdhedsmåler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 60:1999

Plast. Bestemmelse af målelig tæthed af materialer, som kan hældes fra en bestemt tud


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 61:1999

Plast. Bestemmelse af tilsyneladende massefylde af støbematerialer, som ikke kan hældes fra en speciel hældetud


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 62:2008

Plast - Bestemmelse af vandabsorbering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO Guide 64:2008

Vejledning om inddragelse af miljøemner i produktstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC 68-2-49:1986

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kc: Svovldioxidprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 75-1:2020

Plast – Bestemmelse af afbøjningstemperatur under belastning – Del 1: Generel prøvningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 75-2:2013

Plast - Bestemmelse af formbestandighedstemperatur - Del 2: Plast og ebonit


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 75-3:2004

Plast - Bestemmelse af formbestandighedstemperatur - Del 3: Hærdeplastlaminater af stor styrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 75-3/AC:2006

Plast - Bestemmelse af formbestandighedstemperatur - Del 3: Hærdeplastlaminater af stor styrke og langfiberforstærket plast


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 119:1998

Plast. Fenolformaldehydstøbninger. Bestemmelse af frie fenoler. Iodometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 120:1999

Plast. Fenolformaldehydstøbninger. Bestemmelse af fri ammoniak og ammoniakforbindelser. Metode til sammenligning ved hjælp af farvemåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS-Håndbog 126:2009

DS-Håndbog 126:2009

Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS/INF 127:1999

Vandundersøgelse. Bestemmelse af aerobt kimtal i varmt brugsvand. Baggrundsnotat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 172:1998

Plast. Fenolformaldehydstøbninger. Detektering af fri ammoniak


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 175:2010

Plast - Prøvningsmetoder til bestemmelse af virkningerne ved nedsænkning i flydende kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 176:2005

Plast - Bestemmelse af tab af blødgøringsmidler - Aktiveret kulstofmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 177:2017

Plast – Bestemmelse af migration af blødgøringsmidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 178:2019

Plast – Bestemmelse af bøjningsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 179-1:2010

Plast - Bestemmelse af Charpy-slagegenskaber - Del 1: Ikke-instrumental slagstyrkeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 179-2:2020

Plast – Bestemmelse af Charpy-slagegenskaber – Del 2: Instrumentel slagstyrkeprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 180:2019

Plast – Bestemmelse af Izod-slagstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 182-2:1999

Plast. Bestemmelse af tendensen for forbindelser og produkter, som er baseret på vinylchlorid homopolymerer og copolymerer til at udvikle hydrogenchlorid og andre sure produkter ved forhøjede temperaturer. Del 2: pH metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 182-3:2000

Plast - Bestemmelse af tendensen for forbindelser og produkter, som er baseret på vinylchlorid homopolymerer og copolymerer til at udvikle hydrogenchlorid og andre sure produkter ved forhøjede temperaturer - Del 3: Konduktometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 182-4:2000

Plast - Bestemmelse af tendensen for forbindelser og produkter, som er baseret på vinylchlorid homopolymerer og copolymerer til at udvikle hydrogenchlorid og andre sure produkter ved forhøjede temperaturer - Del 4: Potentiometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS-håndbog 184:2016

DS-håndbog 184:2016

Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS 204:1980

Vandundersøgelse. Tørstof og gløderest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/R 208:1980

Vandundersøgelse. Olie og fedt. Gravimetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/R 209:2006

Vandundersøgelse - Olie og fedt - Ekstraktion med tetrachlorethylen og måling ved infrarød spektrofotometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS 218:1975

Vandundersøgelse. Potentiometrisk bestemmelse af fluorid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 219:1975

Vandundersøgelse. Bestemmelse af jern


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 223:1991

Vandundersøgelse. Bestemmelse af summen af nitrit- og nitratnitrogen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
NO
Pris fra:
kr. 341,00

DS 224:1975

Vandundersøgelse. Bestemmelse af ammonium-nitrogen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 225-1:2007

Forstøvningsoliebrændere - Pumper og motorer til oliebrændere - Tilslutningsdimensioner - Del 1: Pumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 225-2:2007

Forstøvningsoliebrændere - Pumper og motorer til oliebrændere - Tilslutningsdimensioner - Del 2: Motorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 226:1988

Forstøvningsoliebrændere. Kedelflangemål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS 230:1988

Vandundersøgelse. Nitrat- + nitrit-nitrogen. Reduktionsmetode med Devardas legering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 233:2007

Vandundersøgelse - Bundfældeligt stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 233/Ret. 1:2012

Vandundersøgelse - Bundfældeligt stof


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00

DS 235:1978

Vandundersøgelse. Aciditet og carbondioxid


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 236:1977

Vandundersøgelse. Aggressivitet over for calciumcarbonat


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/R 261:1982

Vandundersøgelse. Metal ekstraktion, almene principper og retningslinier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 262:1982

Vandundersøgelse. Aluminium ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 267:2020

Blæseluftbrændere beregnet til flydende brændsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS 278:1976

Vandundersøgelse. Bestemmelse af sulfid i recipient- og drikkevand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 291:2008

Plast - Standardatmosfærer for konditionering og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS 293:1983

Vandundersøgelse. Planktonalgers kulstofassimilation i inkubator med 14C-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 293:1993#

Olietryksforstøverdyser. Minimumskrav. Prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 293:2005

Plast - Kompressionsstøbte prøveemner af termoplastiske materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS 294:1983

Vandundersøgelse. Bestemmelse af fotosyntese aktiv irradians i vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 294-1:2017

Plast – Sprøjtestøbning af prøveemner af termoplastmaterialer – Del 1: Generelle principper og støbninger til flere formål og modstandsprøveemner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 294-2:2018

Plast – Sprøjtestøbning af prøveemner af termoplastmaterialer – Del 2: Små trækstænger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 294-3:2020

Plast – Sprøjtestøbning af prøveemner af termoplastmateriale – Del 3: Små plader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 294-4:2019

Plast – Sprøjtestøbning af prøveemner af termoplastmaterialer – Del 4: Bestemmelse af støbesvind


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 294-5:2017

Plast - Sprøjtestøbning af prøveemner af termoplastmaterialer - Del 5: Forberedelse af standardprøver til bestemmelse af anisotropi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 295:2004

Plast - Formpresning af prøveemner af termohærdende materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS 296:1984

Vandundersøgelse. Hæmning af aktiveret slams dehydrogenaseaktivitet målt ved TTC-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 297:1984

Vandundersøgelse. Hæmningsundersøgelse ved bestemmelse af heterotrofe mikroorganismers respirationshastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 299:2009

Oliedyser til forstøvning - Bestemmelse af vinkler og af forstøvningsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 303-1:2017

Centralvarmekedler – Del 1: Kedler med blæseluftbrændere – Terminologi, generelle krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 303-2:2017

Centralvarmekedler – Del 2: Kedler med blæseluftbrændere – Særlige krav til kedler med forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 303-4:1999

Centralvarmekedler. Del 4: Kedler med blæseluftbrændere. Særlige krav til kedler med blæseluftoliebrændere med nominel varmeeffekt på op til 70 kW og med et maksimalt driftstryk på 3 bar. Terminologi, særlige krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 303-5:2012

Centralvarmekedler - Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW - Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 303-6:2019

Centralvarmekedler – Del 6: Kedler med blæseluftbrændere – Specielle krav til varmtvandsproduktion i kombinationskedler med forstøvningsoliebrændere til husholdningsbrug med en nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 70 kW


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 304:2017

Centralvarmekedler – Prøvningsmetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 305:2019

Plast – Bestemmelse af termisk stabilitet af poly(vinylchlorid), beslægtet chlor indeholdende homopolymerer og copolymerer og deres forbindelser – Misfarvningsmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00