DS/EN 547-1 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskekroppens mål - Del 1: Principper for bestemmelse af dimensioner for maskiners adgangsåbninger til hele kroppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard fastlægger dimensionerne for adgangsåbninger for hele kroppe, der gælder for maskiner som defineret i EN 292-1. I standarden er angivet de dimensioner, som værdierne i EN 547-3 gælder for. Værdier for yderligere pladskrav er angivet i anneks A. Denne europæiske standard er primært udarbejdet for stationære maskiner, der kan være yderligere, specifikke krav til mobile maskiner.


Antal sider: 40

Udgivet: 2011-01-14

Godkendelsesdato: 2010-10-06

Internationale relationer : EN 547-1:1996+A1:2008 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M251346


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-182

Indgår i