DS/EN 894-3 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr - Del 3: Betjeningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard giver retningslinjer for valg, udformning og placering af betjeningsudstyr, således at udstyret tilpasses operatørernes krav, er egnet til den pågældende styringsopgave og tager hensyn til omstændighederne ved anvendelsen. Standarden gælder for manuelt betjeningsudstyr, der anvendes til maskiner til professionel og privat brug. Det er især vigtigt at overholde anbefalingerne i denne standard i de tilfælde, hvor betjening af betjeningsudstyr kan føre til person- eller sundhedsskade, enten direkte eller som følge af en menneskelig fejl.


Antal sider: 44

Udgivet: 2010-02-12

Godkendelsesdato: 2008-10-31

Internationale relationer : EN 894-3:2000+A1:2008 IDT

ICS: 13.100 - Sikkerhed på arbejdspladsen. Industrihygiejne 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M234718


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-182