DS/EN ISO 14738:2010

Maskinsikkerhed - Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard fastlægger principper for udledning af mål fra antropometriske målinger og deres anvendelse ved udformningen af arbejdspladser ved stationært maskineri. Den er baseret på eksisterende ergonomisk viden og antropometriske målinger. Denne standard fastlægger kroppens pladskrav til udstyr under normal betjening i siddende og stående stillinger.

Under revision


Antal sider: 80

Udgivet: 2010-10-29

Godkendelsesdato: 2010-07-08

Internationale relationer : EN ISO 14738:2008 IDT ISO 14738:2002 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 13.180 - Ergonomi

Varenummer: M249408


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 122/WG 1
  • ISO/TC 159/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-182

Indgår i