DS/EN 771-3:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver karakteristika og funktionskrav for tilslagsmaterialer til betonmurværk, dele lavet af tunge og lette tilslagsmaterialer (herunder letklinker) eller en kombination af begge, til hvilket hovedformålet er almindelig facade eller afdækket murværk i lastbærende eller ikke-lastbærende bygninger og bygningsformål.


Antal sider: 43

Udgivet: 2015-10-01

Godkendelsesdato: 2015-09-11

Internationale relationer : EN 771-3:2011+A1:2015 IDT

ICS: 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M295896


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 125
  • CEN/TC 125/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-1996