DS/EN 771-4:2011+A1:2015

Forskrifter for byggesten til murværk - Del 4: Byggesten af autoklaveret porebeton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer karakteristika og funktionskrav for porebetonbyggesten (AAC), hvis hovedformål er forskellige former for bærende eller ikke-bærende konstruktioner i alle former for murværk, inkl. enkeltvægge, dobbeltvægge, skillevægge, afstivning, kældervægge og generel brug under jord, inkl. vægge til brandbeskyttelse, termisk isolering, lydisolering og skorstene. .


Antal sider: 37

Udgivet: 2015-10-01

Godkendelsesdato: 2015-09-11

Internationale relationer : EN 771-4:2011+A1:2015 IDT

ICS: 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M295895


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 125
  • CEN/TC 125/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-1996