• Standard
  • DS/EN 1090-1 + A1:2012 Engelsk udgave/English version

DS/EN 1090-1 + A1:2012 Engelsk udgave/English version

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til overensstemmelsesvurdering af ydeevne karakteristika af konstruktionsståls- og -aluminiumsdele såvel som elementer til brug som byggevarer.

Overensstemmelsesvurderingen dækker produktionskarakteristika og, hvor dette er relevant, også beregningsmæssige karakteristika.

Standarden omfatter også overensstemmelsesvurdering for stålkomponenter, som benyttes i komposit- og betonkonstruktioner.


Antal sider: 48

Udgivet: 2012-01-13

Godkendelsesdato: 2012-01-03

Internationale relationer : EN 1090-1:2009+A1:2011 IDT

ICS: 91.080.10 - Metalkonstruktioner

Varenummer: M260306


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 135

Dansk udvalg

DS/S-1993