152 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1659:1997

In vitro diagnostiske systemer. Dyrkningsmedier i mikrobiologi. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 6710:2017

Engangsbeholdere til prøveopsamling af humant venøst blod


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 12322:1999

In vitro diagnostisk medicinsk udstyr. Kulturmedier til mikrobiologi. Kriterier for kulturmediers ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 12322/A1:2002

In vitro diagnostisk medicinsk udstyr - Kulturmedier til mikrobiologi - Kriterier for kulturmediers ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 13532:2002

Generelle krav til in vitro diagnostisk medicinsk udstyr til selvundersøgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13612:2002

Ydeevnebedømmelse af in vitro diagnostisk medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 13612/AC:2003

Ydeevnebedømmelse af in vitro diagnostisk medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 13641:2002

Elimination eller reduktion af infektionsrisiko relateret til in vitro diagnostisk medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 13975:2003

Prøveudtagningsprocedurer til stikprøver af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr - Statistiske aspekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 14136:2004

Anvendelse af eksterne kvalitetssikringsprogrammer til vurdering af udførelsen af in vitro-diagnostiske procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

1 Næste