633 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN 12253:2004

Vejtransport og trafiktelematik (RTTT) - Dedikeret kortdistancekommunikation - Det fysiske lag ved brug af mikrobølger på 5,8 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12795:2003

Vejtransport og trafiktelematik - Dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) - DSRC-dataforbindelseslag: mediumadgang og logisk forbindelseskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 12813:2019

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kontrolcheck af kommunikation mellem autonome systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12834:2003

Vejtransport og trafiktelematik - Dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) - Anvendelseslag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 12855:2015

Elektronisk afgiftsopkrævning - Informationsudveksling mellem serviceudbyder og afgiftsopkræver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12896-1:2016

Offentlig transport - Referencedatamodel - Del 1: Fælles begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 12896-2:2016

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 2: Offentligt transportnetværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 12896-3:2016

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 3: Tidsinformation og køreplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 12896-4:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 4: Driftsovervågning og -styring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 12896-5:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 5: Betaling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/EN 12896-6:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 6: Passagerinformation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 12896-7:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 7: Chaufførmanagement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 12896-8:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 8: Trafikinformation og -statistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 12896-9:2019

Offentlig transport – Referencedatamodel – Del 9: Informativ dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/EN ISO 13140-1:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 13141 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 13140-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN ISO 13141 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 13141:2015

Elektronisk afgiftsopkrævning - Kommunikation med forstærket lokalisering til uafhængige systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13141:2015/A1:2017

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kommunikation med forstærket lokalisering til uafhængige systemer – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 13143-1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med ISO 12813 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 13143-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN ISO/TS 12813 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TS 13149-7:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 7: System- og netværksarkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 13149-8:2013

Offentlig transport - Styre- og kontrolsystemer til vejkøretøjer - Del 8: Fysisk lag for IP-kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 13149-9:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 9: Tidstjeneste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 13149-10:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 10: Lokationstjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TS 13149-11:2020

Offentlig transport – Skedulerings- og kontrolsystemer til vejkøretøjer – Del 11: Grænsefladetjeneste for køretøjsplatform


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13372:2004

Vejtransport og trafiktelematik (RTTT) - Dedikeret kortdistancekommunikation - Profiler til RTTT-applikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14814:2006

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Referencemodel og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14815:2005

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og identifikationsudstyr - Systemspecifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14816:2005

Vejtransport og trafiktelematik - Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation - Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14816:2005/A1:2019

Vejtransport og trafiktelematik – Automatisk køretøjs- og udstyrsidentifikation – Nummerering og datastrukturer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14819-1:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 1: Kodningsprotokol til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 14819-2:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 2: Hændelses- og informationskoder til RDS-TMC ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 14819-3:2021

Intelligente transportsystemer – Trafik- og rejseinformation via trafikmeldingskodning – Del 3: Positionshenvisning til radiodatasystem – Trafikmeldingskanal (RDS-TMC) ved brug af ALERT-C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 14823:2017

Intelligente transportsystemer – Ordbog over grafiske data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 14825:2011

Intelligente transportsystemer - Geografiske datafiler (GDF) - GDF5.0


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/EN ISO 14906:2018

Elektronisk afgiftsopkrævning – Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 14906:2018/A1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC) – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14907-1:2020

Elektronisk afgiftsopkrævning – Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden – Del 1: Beskrivelse af prøvningsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 14907-2:2021

Elektronisk afgiftsopkrævning – Prøvningsprocedurer for udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden – Del 2: Overensstemmelsesprøvning af anvendelsesgrænsefladen for enheden i køretøjet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 15005:2017

Vejkøretøjer – Ergonomiske aspekter ved trafikinformations- og hjælpesystemer – Dialogstyringsprincipper og overensstemmelsesprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15006:2012

Motorkøretøjer - Ergonomiske aspekter ved trafikinformations- og hjælpesystemer - Specifikationer vedrørende akustisk præsentation i køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15007-1:2014

Vejkøretøjer - Måling af bilisters visuelle adfærd i forhold til trafikinformations- og hjælpesystemer - Del 1: Definitioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 15008:2017

Vejkøretøjer – Ergonomiske aspekter ved trafikinformations- og hjælpesystemer – Specifikationer og prøvningsprocedurer vedrørende visuel præsentation i køretøjet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15213-1:2013

Intelligente transportsystemer - Systemer til genfinding af stjålne køretøjer - Del 1: Referencearkitektur og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15213-2:2013

Intelligente transportsystemer - Systemer til genfinding af stjålne køretøjer - Del 2: Fælles elementer i statusmeddelelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15213-3:2013

Intelligente transportsystemer - Systemer til genfinding af stjålne køretøjer - Del 3: Grænseflade- og systemkrav til kortdistancekommunikationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15213-4:2013

Intelligente transportsystemer - Systemer til genfinding af stjålne køretøjer - Del 4: Grænseflade- og systemkrav til langdistancekommunikationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15213-5:2013

Intelligente transportsystemer - Systemer til genfinding af stjålne køretøjer - Del 5: Meddelelsesgrænseflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TS 15213-6:2011

Vejtransport og trafiktelematik - Systemer til genfinding af stjålne køretøjer - Del 6: Prøvningsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 15504:2007

Offentlig transport - Motorkøretøjer - Synlig variabel passagerinformation inde i køretøjet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15509:2014

Elektronisk afgiftsopkrævning - Anvendelsesprofil for DSRC-interoperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 15531-1:2015

Offentlig transport - Servicegrænseflade til udveksling af realtidsinformation inden for offentlig transport - Del 1: Sammenhæng og struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 15531-2:2015

Offentlig transport - Servicegrænseflade til udveksling af realtidsinformation inden for offentlig transport - Del 2: Kommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 15531-3:2015

Offentlig transport - Servicegrænseflade til udveksling af realtidsinformation inden for offentlig transport - Del 3: Funktionelle servicegrænseflader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN/TS 15531-4:2011

Offentlig transport - Serviceinterface til udveksling af realtidsinformation inden for offentlig transport - Del 4: Interface vedrørende funktionel service: Overvågning af udstyr og servicer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TS 15531-5:2016

Offentlig transport – Servicegrænseflade til udveksling af realtidsinformation i forbindelse med offentlig transport – Del 5: Funktionelle servicegrænseflader: situationsudveksling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 15722:2020

Intelligente transportsystemer – eSafety – eCall-minimumdatasættet (eCall-MSD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15762:2008

Vejtransport og trafiktelematik - Elektronisk afgiftsopkrævning (EFC) - Sikring af korrekt funktion af EFC-udstyr, der er installeret bag autorude belagt med metal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 15876-1:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN 15509 – Del 1: Struktur for prøvningsprogram og formål med prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 15876-2:2016

Elektronisk afgiftsopkrævning – Vurdering af udstyr placeret i køretøjet og i vejsiden for overensstemmelse med EN 15509 – Del 2: Sammenfattet prøvningsprogram


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16040:2010

Elektronisk afgiftsbetaling - Krav til bymæssig kortdistancekommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16062:2015

Intelligente transportsystemer - ESafety - Applikationskrav på højt niveau til eCall (HLAP) via kredsløbskoblede GSM-/UMTS-netværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16072:2015

Intelligente transportsystemer - eSafety - Driftskrav til paneuropæisk eCall


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 16092:2011

Elektronisk afgiftsbetaling - Krav til forudbetalingssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16102:2012

Intelligente transportsystemer - eCall - Driftskrav til support fra tredjepart


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16152:2011

Elektronisk afgiftsbetaling - Personalisering og montering af første OBE


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 16157-1:2018

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 1: Kontekst og rammeværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16157-2:2019

Intelligente transportsystemer – DATEX II, dataudvekslingsspecifikation for trafikstyring og -information – Del 2: Stedfæstelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.129,00