702 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 3095:2013

Akustik - Jernbaner - Måling af støj fra skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 3381:2021

Jernbaner – Akustik – Måling af støj i skinnebundne køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 3381:2021

Jernbaner – Akustik – Måling af støj i skinnebundne køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12080:2017

Jernbaner – Akselkasser – Rulningslejer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12081:2017

Jernbaner - Akselkasser - Smørefedt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12082:2017+A1:2021

Jernbaner – Akselkasser – Ydeevneprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12299:2009

Jernbaneudstyr - Passagerkomfort - Måling og evaluering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12561-1:2011

Jernbaneudstyr - Tankvogne - Del 1: Identifikationsplader til tankvogne til transport af farligt gods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12561-2:2011

Jernbaneudstyr - Tankvogne - Del 2: Anordninger til bundtømning af flydende produkter inklusive dampgenvinding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12561-3:2011

Jernbaneudstyr - Tankvogne - Del 3: Anordninger til bundfyldning og -tømning af gasser, som er flydende under tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

1 Næste