DS/EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er en international standard for kvalitetsledelse. ISO 9001 anvendes til at implementere, vedligeholde og udvikle et kvalitetsledelsessystem til at styre virksomheden og sikre at kvaliteten er i overensstemmelse med de specificerede krav. 

 

Hvem henvender ISO 9001 standarden sig til? 

Denne internationale standard bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande. Den passer til alle typer af virksomheder og organisationer, uanset størrelse, placering eller sektor.

 

Hvorfor skal du bruge ISO 9001? 

Et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 er et effektivt værktøj til at styre processer, værdier, løbende overvågning og evaluering i din virksomhed. ISO 9001 er et fleksibelt værktøj, som kan bruges i virksomheder af alle størrelser, typer og inden for alle brancher.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Med den nye ISO 9001 introduceres en fælles struktur for alle ledelsessystemstandarder, så de fremadrettet opbygges ens og får fælles krav til de generelle ledelsesmæssige aspekter. ISO 9001:2015 følger nu den samme overordnede struktur som andre ISO kvalitetsledelsesstandarder (kendt som High Level Structure/HLS). Det betyder, at det bliver nemmere at arbejde med flere ledelsesstandarder, fx miljøledelse og kvalitetsledelse, i samme virksomhed.

En anden ændring er, at en risikobaseret tankegang skal udgøre afsættet for ledelsessystemet.  
I ISO 9001:2015 er dette tydeligt ved at virksomheden skal etablere en systematisk tilgang til risici og muligheder. Virksomheden skal derfor tage højde for de strategiske og forretningsmæssige risici og muligheder, der kan få indflydelse på virksomheden og på dens rammer og dermed på ledelsen af virksomheden. 

Herudover er der en række andre ændringer fra den tidligere udgave af standarden, fx tydeligere fokus på ledelsens ansvar, overvejelser i forhold til interessenters behov og forventninger, samt krav om organisatorisk viden. 


Beskrivelse

Denne internationale standard specificerer krav til et kvalitetsledelsessystem, hvor en virksomhed

a) har behov for at demonstrere sin formåen til konsekvent at tilvejebringe produkter, der opfylder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav
b) stiler efter at styrke kundetilfredshed ved den effektive anvendelse af systemet, herunder processer til løbende forbedring af systemet og sikring af overensstemmelse med kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav.

NOTE 1 – I denne internationale standard dækker udtrykket "produkt" kun

a) det produkt, der er beregnet for eller krævet af en kunde
b) ethvert tilsigtet output, der er et resultat af processerne til produktfrembringelse.

NOTE 2 – Lov- og myndighedskrav kan sammenfattende udtrykkes som lovmæssige krav.


Antal sider: 46

Udgivet: 2015-09-23

Internationale relationer : EN ISO 9001:2015 IDT ISO 9001:2015 IDT

ICS: 03.100.70 - Ledelsessystemer 03.120.10 - Kvalitetsstyring

Varenummer: M266060


Udvalg og komiteer

Komite

 • CEN/SS F20
 • ISO/TC 176/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-216

Indgår i

Guides og vejledninger

 • DS-håndbog 115:2017
  ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176

 • DS-håndbog 190:2016
  Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015

 • DS-håndbog 191:2016
  Den nye ISO 9001 i praksis. Del 2 - Løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015