568 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/INF 10:1980

Vejledende regler for sensorisk analytiske bedømmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/IWA 31:2020

Risikoledelse – Vejledning om anvendelse af ISO 31000 i ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC Guide 60:2004

Overensstemmelsesvurdering - God praksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 68:2003

Metoder til anerkendelse og accept af resultater fra overensstemmelsesvurderinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS-håndbog 107.1:2019

DS-håndbog 107.1:2019

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer - Del 1: De grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 107.2:2020

DS-håndbog 107.2:2020

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer – Del 2: "ISO 9000-familien"


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 115:2017

DS-håndbog 115:2017

ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 450,00

DS/ISO 128-1:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD) – Generelle principper for gengivelse – Del 1: Introduktion og grundlæggende krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 128-2:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD) – Generelle principper for gengivelse – Del 2: Grundlæggende regler for linjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 128-3:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD) – Generelle principper for gengivelse – Del 3: Afbildninger, snit og felter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 128-100:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD) – Generelle principper for gengivelse – Del 100: Indeks


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 129-1:2018

Teknisk produktdokumentation (TPD) – Tegne- og skriveregler ved angivelse af dimensioner og tolerancer – Del 1: Almene principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 129-1:2018/Amd 1:2020

Teknisk produktdokumentation (TPD) – Tegne- og skriveregler ved angivelse af dimensioner og tolerancer – Del 1: Almene principper


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 676:2009

Krydderier og smagsstoffer - Botanisk nomenklatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 927:2009

Krydderier og smagsstoffer - Bestemmelse af indholdet af fremmede stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 927/AC:2012

Krydderier og smagsstoffer - Bestemmelse af indholdet af fremmede stoffer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 937:1979

Kød og kødprodukter. Bestemmelse af kvælstofindhold (Referencemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 948:2009

Krydderier og smagsstoffer - Prøvetagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1871:2009

Fødevare- og foderprodukter - Generel vejledning til bestemmelse af nitrogen ved hjælp af Kjeldahlmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 2294:1979

Kød og kødprodukter. Bestemmelse af total phosforindhold (Referencemetode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 2602:1981

Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 2825:2010

Krydderier og smagsstoffer - Forberedelse af en formalet prøve til analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2854:1980

Statistisk fortolkning af data. Estimationsmetoder og test for middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 2859-1+Cor.1:2001

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 2859-1/Amd 1:2011

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2859-2:2020

Metoder til stikprøveinspektion ved alternativ variation – Del 2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 2859-3:2005

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 3: Procedurer for overspringelse af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 2859-4:2020

Metoder for stikprøveinspektion ved hjælp af attributter – Del 4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2859-5:2006

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 5: System af sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 3218:2014

Æteriske olier - Principper for nomenklatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3493:2014

Vanilje - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3494:1980

Statistisk fortolkning af data - Styrke af test vedrørende middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3534-1:2007

Statistik - Ordliste og symboler - Generelle statistiske termer og termer for sandsynlighedsteori


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-2:2007

Statistik - ordliste og symboler - Del 2: Anvendt statistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3534-3:2013

Statistik - Ordliste og symboler - Del 3: Forsøgsplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-4:2014

Statistik - Ordliste og symboler - Del 4: Stikprøveundersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3951-1:2013

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 1: Specifikation af enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier for en kvalitetsegenskab og en AQL-værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 966,00

DS/ISO 3951-2:2013

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 3951-3:2007

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 3: Dobbelt-stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3951-4:2011

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 3951-5:2007

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 5: Sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion ved måling med kontinuert variation (kendt standardafvigelse)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS 3999:2020

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4120:2007 (Gældende til og med: 30-09-2021)

Sensorisk analyse - Metodologi - Triangelprøvning


Status:
Gældende til og med: 30-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 4120:2021

Sensorisk analyse – Metodologi – Triangelprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5479:2004

Statistisk fortolkning af data - Test for afvigelse fra normalfordelingen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 5492:2009

Sensorisk analyse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Russisk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 5492:2009/A1:2017

Sensorisk analyse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 5495:2007

Sensorisk analyse - Metodologi - Prøvning med parvis sammenligning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 5495:2007/A1:2016

Sensorisk analyse - Metodologi - Prøvning med parvis sammenligning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5725-1:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5725-1/Cor.1:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-2:2019

Nøjagtighed af målemetoder og -resultater (korrekthed og præcision) – Del 2: Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed af standardiserede målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-3:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-3/Corr.1:2002

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-4:2020

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater – Del 4: Grundlæggende metoder til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-5:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-5/Corr. 1:2005

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-6:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-6/Corr. 1:2010

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 5809:1994

Stivelser og stivelsesderivater. Bestemmelse af askemængde efter våd forbrænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 5810:1995

Stivelser og stivelsesderivater. Bestemmelse af cloridindhold. Potentiometrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 6465:2009

Krydderier - Spidskommen (Cuminum cyminum L.) - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6571:2009

Krydderier, smagsstoffer og urter - Bestemmelse af flygtige olier i krydderier, smagsstoffer og urter (vanddampdestillation)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 6571:2009/A1:2017

Krydderier, smagsstoffer og urter - Bestemmelse af flygtige olier i krydderier, smagsstoffer og urter (vanddampdestillation)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 7540:2020

Krydderier og smagsstoffer – Formalet sød og stærk paprika (Capsicum annuum L. og Capsicum frutescens L.) – Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7541:2020

Krydderier og smagsstoffer – Spektrofotometrisk bestemmelse af det ekstraherbare farvestof i paprika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 7870-1:2019

Kontrolkort – Del 1: Generelle retningslinjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 7870-2:2013

Kontrolkort - Del 2: Shewhartkontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 7870-3:2020

Kontrolkort – Del 3: Godkendelseskontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00