DS/INF 168:2011

Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

Beskrivelse

Eurocodesystemet giver ikke mulighed for at designe letbetonkonstruktioner af armeret letbeton med lette tilslag og åben struktur. Derfor er der i DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur tilføjet et anneks om beregning, der er opbygget i lighed med eurocodes.
Der er udarbejdet et nationalt anneks til EN 1520, der i lighed med de nationale annekser til eurocodes gør standarden operationel i det danske byggeri med det danske sikkerhedsniveau og tilhørende laster. Derudover er der udarbejdet denne vejledning, DS/INF 168, der indeholder vejledningsstof, der vil være med til at lette den daglige projektering og udførelse.
I forbindelse med udgivelse af DS/EN 1520:2011 er det nationale anneks revideret, og der er samtidig foretaget en revurdering af, hvilket stof der hører hjemme i det nationale anneks henholdsvis nærværende DS/INF, hvorfor nogle afsnit er flyttet.


Antal sider: 20

Udgivet: 2012-03-09

Godkendelsesdato: 2011-12-06

Internationale relationer :

ICS: 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M258327


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-282