DS/EN 1093-8 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Vurdering af emissionen af sundhedsfarlige luftbårne stoffer - Del 8: Luftforureningens koncentrationsparameter, prøvestandsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne Europæiske standard specificerer en overrislingsprøvningsmetode til måling af forureningskoncentrationsparameteren for et specifikt luftbårent sundshedsfarligt stof fra maskiner ved hjælp af en prøvestand under specificerede driftsbetingelser. Denne standard definerer prøvestanden og beskriver prøvningsproceduren, samt hvordan resultaterne skal præsenteres.


Antal sider: 16

Udgivet: 2008-09-30

Godkendelsesdato: 2008-08-22

Internationale relationer : EN 1093-8:1998+A1:2008 IDT

ICS: 13.040.30 - Luft på arbejdspladsen 13.040.40 - Emissioner fra stationære kilder 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M232824


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114/WG 15

Dansk udvalg

DS/S-250