DS/EN ISO 13849-1:2015

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle principper for konstruktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af ISO 13849 indeholder sikkerhedskrav og giver vejledning om principperne for konstruktion og integrering af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer (SRP/CS), herunder konstruktion af software. For disse dele af SRP/CS specificeres egenskaber, som omfatter det PL-niveau, der kræves for at udføre sikkerhedsfunktioner. Standarden gælder for SRP/CS til høj fordring eller vedvarende driftsform, uanset den anvendte type teknologi og energi (elektrisk, hydraulisk, pneumatisk, mekanisk osv.) i alle slags maskiner.
Den specificerer ikke, hvilke sikkerhedsfunktioner eller PL-niveauer der skal anvendes i et bestemt tilfælde.
Denne del af ISO 13849 indeholder specifikke krav til SRP/CS, som anvender et eller flere programmerbare elektroniske systemer.
Den indeholder ikke specifikke krav til konstruktion af produkter, der er dele af SRP/CS. Ikke desto mindre kan de opstillede principper, som fx kategorier og PL-niveauer, anvendes.
NOTE 1 – - Eksempler på produkter, der er dele af SRP/CS: relæer, elektromagnetiske ventiler, positionsafbrydere, PLC´er, motorstyrenheder, tohåndsbetjeninger, trykfølsomme indretninger. Ved konstruktion af sådanne produkter er det vigtigt at henvise til de specifikt gældende internationale standarder, fx, ISO 13851, ISO 13856 1 og ISO 13856 2.
NOTE 2 – For definitionen af krævet PL-niveau, se 3.1.24.
NOTE 3 – - De krav, der er indeholdt i denne del af ISO 13849 til programmerbare elektroniske systemer, er forenelige med metodikken for konstruktion og udvikling af sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styresystemer til maskiner angivet i IEC 62061.
NOTE 4 – - For sikkerhedsrelateret indlejret software til komponenter med PLr = e se IEC 61508–3:1998, pkt. 7.


Antal sider: 102

Udgivet: 2016-01-07

Godkendelsesdato: 2016-01-06

Internationale relationer : EN ISO 13849-1:2015 IDT ISO 13849-1:2015 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M274258


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i

Guides og vejledninger