DS/EN ISO 13854:2019

Maskinsikkerhed – Minimumafstande for at undgå klemning af legemsdele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Hvad handler DS/EN ISO 13854 om?

Formålet med standarden er at gøre brugeren (f.eks. producenter og designere af maskiner) i stand til at forhindre, at der skabes områder, hvor der er fare for klemning. Den specificerer minimumsåbninger i forhold til menneskets krop og kan anvendes, hvor denne metode giver tilstrækkelig sikkerhed. Standard omhandler kun den risiko, som fare for klemning frembyder, og kan ikke anvendes for andre farer, fx stød, overklipning, fare for at blive fanget. ISO 13854 er en type B-1 standard som beskrevet i ISO 12100

 

Hvem henvender standarden sig til?

DS/EN ISO 13854 er især relevant for maskinproducenter, tilsynsmyndigheder, organisationer til forebyggelse af ulykker, maskinbrugere og arbejdsgivere


Beskrivelse

ISO 13854:2017 enables the user (e.g. standard makers, designers of machinery) to avoid hazards from crushing zones. It specifies minimum gaps relative to parts of the human body and is applicable when adequate safety can be achieved by this method.

ISO 13854:2017 is applicable to risks from crushing hazards only and is not applicable to other possible hazards, e.g. impact, shearing, drawing-in.

NOTE – For impact, shearing, drawing-in hazards, additional or other measures are to be taken.


Antal sider: 18

Udgivet: 2019-10-02

Godkendelsesdato: 2019-09-30

Internationale relationer : EN ISO 13854:2019 IDT ISO 13854:2017 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M317843


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199
  • ISO/TC 199/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i