DS/EN ISO 13856-2:2013

Maskinsikkerhed - Trykfølsomt beskyttelsesudstyr - Del 2: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme kantlister og bomme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 72

Udgivet: 2013-06-20

Godkendelsesdato: 2013-05-06

Internationale relationer : EN ISO 13856-2:2013 IDT ISO 13856-2:2013 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M258317


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i