DS/EN ISO 14118:2018

Maskinsikkerhed – Forebyggelse af uventet start


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument specificerer krav til midler, der indgår i konstruktionen, og som har til formål at forhindre uventet maskinstart (se 3.2), med henblik på at gøre det muligt at foretage menneskelig indgriben i fareområder på en sikker måde (se anneks A).
Dette dokument omhandler uventet start fra alle typer af energikilder, dvs.:
– energiforsyning, fx elektrisk, hydraulisk, pneumatisk
– oplagret energi som følge af fx tyngdekraft, spændte fjedre
– ydre påvirkninger, fx fra vind.
Dette dokument specificerer ikke præstations- eller sikkerhedsintegritetsniveauerne for sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Dette dokument identificerer tilgængelige midler til forhindring af uventet start, men dokumentet angiver ikke midler til at forhindre uventet maskinstart for specifikke maskiner.
NOTE – – En type C-standard kan definere de nødvendige midler til forhindring af skade som følge af uventet start. Hvis dette ikke er tilfældet, skal kravene til en bestemt maskine være fastsat ved risikovurdering uden for anvendelsesområdet af dette dokument.


Antal sider: 24

Udgivet: 2018-02-15

Godkendelsesdato: 2018-02-12

Internationale relationer : EN ISO 14118:2018 IDT ISO 14118:2017 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M306969


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i